ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ-KEHAGIA EFIMIA

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Farsightedness

Menu EN > Vision Conditions

Farsightedness (Hyperopia) is the result of the visual image being focused behind the retina rather than directly on it. It may be caused by the eyeball being too small or the focusing power being too weak. Farsightedness is often present from birth, but children can often tolerate moderate amounts without difficulty and most outgrow the condition. As aging occurs, glasses or contact lenses may be required to correct the vision. A family history of farsightedness is a risk factor.Symptoms
Headache while reading
Blurred vision of close objects
Eye strain
Aching eyes
Treatment
A general eye examination to evaluate hyperopia may include:

Visual acuity
Refraction
Glaucoma testing
Eye movements
Slit-lamp
Retinal examination

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού