ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ-KEHAGIA EFIMIA

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Home

Menu EN

Kehagia Efimia

Call us today:
0030-2310-900975

e-mail: tkeha@hotmail.com


LASIK
The LASIK,
(laser in situ keratomileusis),
process has been used for
ten years now,
to treat myopia,
hyperopia and astigmatism.
Micro-thin Prescription Inserts INTACS™ are two small arcs of medical plastic that a surgeon places into the mid-periphery of the corneal stroma.

Glaucoma affects approximately 3 million Americans and over 120,000 will go blind from this disease. Glaucoma ranks as a leading cause of blindness worldwide.

A cataract occurs when the normally clear lens in your eye becomes cloudy, often impairing vision.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού